Kids

Communicatie met ouders

Bij Kindcentrum Het Mozaïek houden wij van korte lijnen met ouders. Aan het begin van elk jaar staat een informatiemiddag gepland per groep. Daarnaast zijn er in het begin van het schooljaar kennismakingsgesprekken met ouders van leerlingen die bij een, voor hen, nieuwe leerkracht in de groep zitten. In februari en juni vinden er portfoliogesprekken plaats. De schriftelijke communicatie verloopt via Parnassys (informatiebrieven per mail) en Parro (groepsapp).