Kids

Mozaïek in het kort

KC Het Mozaïek is een kindcentrum dat bestaat uit een basisschool (onder bestuur van SCPO), een peuteropvang, een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang (onder bestuur van GO! Kinderopvang). Met al deze disciplines zijn we intensief aan de slag gegaan een gezamenlijke, KC- brede, visie te ontwikkelen.

 

Visie van KC Het Mozaïek

KC het Mozaïek wil een plaats zijn waar je jezelf mag zijn en waar je ook rekening houdt met de ander. De focus van KC Het Mozaïek ligt op ontwikkeling. Wat ons onderscheidt is dat we in alles authentiek, verschillig, opbouwend zijn.

 

  • Authentiek betekent voor ons dat we in alles wat we doen trouw zijn aan onszelf. We weten wie we zijn en weten wat we daarmee voor jou kunnen betekenen. We blijven ons ontwikkelen zonder dat we onszelf daarin kwijtraken.
  • Verschillig betekent voor ons dat we in alles wat we doen gericht zijn op de ander. Op het kind/ de leerling, de ouder, de buurt en Lelystad. Jij/ de ander gaat ons namelijk aan het hart! Ook jij richt je op wat de ander nodig heeft zodat je de ander met jouw kennis, vaardigheden en ideeën kan aanvullen. Hiermee komen jij en de ander nog meer tot jullie recht.
  • Opbouwend betekent voor ons dat we in alles wat we doen opbouwend willen zijn. We willen dat jij je ontwikkelt, op jouw manier, zodat ook jij jouw unieke verschil kan maken. We benoemen wat we zien en willen een ieder in zijn eigen kracht zetten én in zichzelf laten geloven.

 

Kernwaarden

Respect: voor jezelf, de ander en de omgeving

Verantwoordelijkheid: voor jezelf, de ander en de omgeving

We vinden het belangrijk dat onze kernwaarden altijd zichtbaar zijn in ons gedrag en handelen richting de kinderen, de medewerkers, ouders en buurtgenoten. Dit ondersteunen we door te werken met beginselen van het School Wide Positive Behaviour Support en The Leader in Me.

Binnen KC Het Mozaïek zijn we geïnteresseerd in elkaar. Je wordt gezien zoals je bent en uitgedaagd om jezelf te zijn. Wij zorgen binnen het KC voor elkaar, wij leven en werken samen en bieden jou alle mogelijkheden om te groeien en je talenten te leren ontdekken.

 

Onze christelijke identiteit 

Binnen ons KC hebben we te maken met een christelijke basisschool en een kinderopvang met een neutrale identiteit.

Als team van Het Mozaïek bieden wij ruimte aan ieder kind; ieder met zijn/haar eigen achtergrond.  Als open christelijke basisschool willen wij de kinderen graag waarden meegeven die zijn oorsprong vinden in het christelijke geloof. Daarnaast willen wij de kinderen kennis en ervaringen laten opdoen met rituelen. In de praktijk betekent dit dat we samen stil staan bij vieringen zoals de geboorte en het sterven van Jezus. Daarnaast streven we ernaar om elke dag een zingevingsmoment te hebben. Dit kan aan de hand van actuele thema's die een relatie met zingeving hebben, maar ook door aan te haken bij hetgeen er leeft bij een kind, groep of familie. Verhalen uit de bijbel kunnen hierbij een inspiratiebron zijn.

Met de diversiteit die de kinderen in ons KC hebben, kiezen wij geen ‘kleur’ maar staan wij open voor elkaar, elkaars overtuigingen en gedachten. Wij zijn verschillig naar elkaar en willen ook bij zingevingsvragen elkaar leren kennen en respecteren.

De verwachting die wij naar (nieuwe) ouders communiceren is dat ze open staan voor onze visie en deze respecteren. Dat alle kinderen en ouders, hoe verschillig ze ook zijn, open staan voor elkaar en elkaars overtuigingen. Zodat ze door de ander, zichzelf beter leren kennen én hierbij altijd zichzelf mogen zijn en blijven.

 

Missie van KC Het Mozaïek

Onze gezamenlijke missie luidt: Voor een wereld van verschil!

KC Het Mozaïek gelooft in een wereld waarin iedereen zijn eigen unieke bijdrage kan én mag leveren. Wij omarmen verschillen en geloven dat wij daarmee ons zelf aanvullen. Hierdoor leren we van elkaar en zijn wij met elkaar verbonden. Wij zijn trouw aan onszelf en aan elkaar. Wij willen leren van andere ideeën zodat we de ander, maar ook onszelf beter begrijpen.

 

Binnen KC Het Mozaïek beloven we dat je jezelf én de ander leert kennen. Dat je snapt waar je vandaan komt en welke invloed dit heeft op jouw denken, kijken en handelen. Dat je verschillen (h)erkent, waardeert en open staat voor andere invalshoeken. Hiermee ontdek je waar jij uniek in bent.

 

Missie en beleid

Wij vinden het belangrijk dat onze visie en missie levend en zichtbaar zijn binnen ons KC. Deze hebben wij verwerkt in een identiteitsbewijs van KC Het Mozaïek waarin wij voor onszelf, onze kinderen en ouders duidelijk maken waar wij samen voor staan. Wij betrekken ons identiteitsbewijs ook bij onze teamoverlegmomenten. Zodat we actief bezig zijn met onze belofte en hier verder aan blijven bouwen. Een samenvatting van de missie en visie hebben wij verwerkt in ons "plan on a page". Deze is zichtbaar in het KC voor leerlingen, ouders en medewerkers. Onze missie en visie staan uitgebreider beschreven op de website en in de schoolgids. De vertaling van onze visie en missie naar beleid is in volle gang. Daarnaast betrekken wij onze kernwaarden dagelijks bij de keuzes in ons werken binnen het KC.