Kids

3+ groep

Binnen Kindcentrum Het Mozaïek werken de voorschool (kinderdagverblijf en peuterspeelzaal) nauw samen met de vroegschool (groep 1 en 2 van de basisschool). We werken binnen het Mozaïek met één pedagogische visie. Daarnaast stemmen wij ons onderwijsaanbod zoveel mogelijk op elkaar af. Dit is onder anderen zichtbaar in de thema's die wij tegelijkertijd aan alle kinderen, van dreumes tot peuter en kleuter, aanbieden. 

 

In de lees- en bouwhoek kunnen peuters en kleuters samen spelen en elkaar alvast leren kennen. Ook kunnen peuters vanaf ongeveer drieëneenhalf jaar een dagdeel per week meedraaien in de kleutergroep. Zo kunnen de peuters rustig wennen aan de werkwijze, de juffen en kinderen in groep 1. Hierdoor is de stap van peuter naar kleuter niet meer zo groot.