Kids

Groepen

Binnen kindcentrum Het Mozaïek zijn verschillende groepen te onderscheiden. Zo beschikken wij over een kinderopvang, een peuterspeelzaal, een buitenschoolse opvang en een school. Binnen de school hebben wij in schooljaar 2021-2022 de volgende groepen: 

 

  • Twee kleutergroepen die bestaan uit een combinatie van groep 0, 1 en 2;
  • Een groep 3;
  • Een groep 4;
  • Een groep 5;
  • Een groep 6;
  • Een groep 7;
  • Een groep 8.

 

De groepen staan onder leiding van leerkrachten die, waar nodig, ondersteund worden door leerkrachtondersteuners en/of een onderwijsassistent.