Kids

Groei KC Het Mozaïek

 

 

Voor ouders/verzorgers

Kindcentrum (KC) Het Mozaïek is hard aan het groeien en daar zijn wij als team natuurlijk erg blij mee! Dit betekent echter wel dat we keuzes moeten maken. We willen de groepen niet te groot maken, zodat wij goed onderwijs kunnen blijven geven aan ieder kind. Voor de groepen 1/2 betekent dit dat we alleen kinderen plaatsen die al gebruik maken van onze voorschool (kinderdagverblijf of peuterspeelzaal van KC het Mozaïek) of een oudere broer of zus op Het Mozaïek hebben. Ook voor het schooljaar 2022-2023 hebben wij nog zeer beperkt ruimte en kunnen wij helaas alleen nog broertjes/ zusjes plaatsen én kinderen die doorstromen binnen ons KC.

 

Op dit moment is er voor het schooljaar 2021-2022 nog een beperkt aantal plekken beschikbaar (met name in groep 4) voor zij- instroom. Instroom is alleen mogelijk met de start van het nieuwe schooljaar of in januari. Voor kinderen die verhuizen kan hierop een uitzondering gemaakt worden. U kunt via de mail of telefonisch contact opnemen om te informeren naar de mogelijkheden. Voor de overige groepen is instroom niet mogelijk.

 

Bij het eventueel plaatsen van kinderen in een groep kijken we niet alleen naar het aantal kinderen in de groep maar ook naar o.a. de onderwijsbehoeften van het kind en de samenstelling van de groep.

 

Als u wilt, kunt u ervoor kiezen om uw kind(-eren) op de wachtlijst te plaatsen. Als er een plekje vrij komt, nemen wij contact met u op om alsnog een afspraak te maken. Er is nog wel ruimte om kinderen in te schrijven voor de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang. Sinds dit schooljaar is er op de BSO en het kinderdagverblijf ook voorschoolse opvang mogelijk vanaf 7.00 uur.

 

Een hartelijke groet,

 

Team KC Het Mozaïek