Kids

Je hoort erbij!

De eerste weken na de zomervakantie staan in het teken van groepsvorming. Veel activiteiten zijn gericht op het elkaar leren kennen en waarderen. De leerkrachten stimuleren dit door de leerlingen invloed te geven op het groepsklimaat: samen worden er per groep een missie en groepsafspraken geformuleerd, waar iedereen zich prettig bij voelt en iedereen zich aan wil houden. Naast de groepsafspraken zijn er schoolregels. Deze hebben met gewenst gedrag te maken. Dit gedrag wordt gevisualiseerd op posters per algemene leefruimte en beloond met het verdienen van tokens. Wanneer medewerkers van ons kindcentrum gewenst gedrag zien, delen zij deze uit aan de kinderen, die vervolgens een groepsbeloning kunnen verdienen bij een vooraf bepaald aantal tokens. Dit valt onder het principe "Positive Behaviour Support" (PBS): we geven het goede veel aandacht, zodat dat gedrag beklijft. Dit ondersteunen we met verhalen uit het boek van "De zeven eigenschappen van Happy Kids", waarin zeven karakters van alles meemaken en waaruit onder andere blijkt dat als je pro-actief bent, werkt met een einddoel voor ogen en belangrijke zaken eerst doet, je successen boekt. Dit past prima bij de visie van Stichting Christelijk Primair Onderwijs, waarin veel aandacht is voor leren kennen en kunnen, samenwerken en samenleven en persoonswording. Ook sluit het aan bij de visie van ons kindcentrum waarin wij met elkaar opbouwend bezig willen zijn, verschillen tussen kinderen omarmen en een ieder willen helpen de juiste keuzes te maken. 
Voor de geïnteresseerde ouders/ verzorgers:

 

Kindcentrum (KC) Het Mozaïek is hard aan het groeien!

 

Natuurlijk zijn wij als team erg blij met deze groei. Wel betekent het dat we keuzes moeten maken. We willen de groepen niet te groot maken zodat wij goed onderwijs kunnen blijven geven aan ieder kind.

 

Voor de groepen 1/2 betekent dit dat we alleen kinderen plaatsen die al gebruik maken van onze voorschool (kinderdagverblijf of peuterspeelzaal van KC het Mozaïek)  én voor jongere broertjes/ zusjes van leerlingen van het Mozaïek.

 

Op dit moment is er voor het schooljaar 2020-2021 nog een beperkt aantal plekken beschikbaar voor zij- instroom. Instroom in deze groepen is alleen mogelijk met de start van het nieuwe schooljaar of in januari. Voor kinderen die verhuizen kan hierop een uitzondering gemaakt worden. 

 

U kunt via de mail of telefonisch contact opnemen om te informeren naar de mogelijkheden.

 

Bij het eventueel plaatsen van kinderen in groep 3 t/m 8 kijken we niet alleen naar het aantal kinderen in de groep maar ook naar o.a. de onderwijsbehoefte van het kind en de samenstelling van de groep.

 

Als u wilt, kunt u ervoor kiezen om uw kind(-eren) op de wachtlijst te plaatsen. Als er een plekje vrij komt, nemen wij contact met u op om alsnog een afspraak te maken.

 

Er is nog wel ruimte om kinderen in te schrijven voor de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang. Sinds dit schooljaar is er op de BSO en het kinderdagverblijf ook voorschoolse opvang mogelijk vanaf 7.00 uur.

 

Een hartelijke groet,

 

Team KC "Het Mozaïek" 

 • Openingstijden
  Het Mozaïek is het hele jaar open, op doordeweekse dagen van 7.30 uur tot 18.30 uur. De lestijden zijn van 8.30 tot 14.00 uur.
  Lees verder ›
 • Pedagogisch klimaat
  Op Het Mozaïek spelen en leren kinderen in één pedagogisch klimaat, we werken met PBS en methodes voor sociale en emotionele ontwikkeling.
  Lees verder ›
 • Maatwerk
  Maatwerk voor ieder kind op weg naar persoonlijke leerreizen.

   

  Lees verder ›
 • Rekenen, taal en lezen
  Nadruk op rekenen, taal en lezen, maar vakken als kunst en cultuur, creatief denken en filosoferen zijn ook belangrijk.
  Lees verder ›
 • Binding met de buurt
  Het Mozaïek heeft veel contact met de buurt. We helpen mee in het Bultpark en bezoeken regelmatig de Hanzeborg.
  Lees verder ›
 • Gezonde school
  Onze school is een gezonde school en heeft het vignet 'gezonde lunch en traktatie' en 'sport en bewegen' behaald. Wij zijn trots op dit resultaat!
  Lees verder ›

Nieuws

24 november 2018
Het Mozaïek waant zich in de ruimte
Lelystad - Wanneer je Integraal Kindcentrum Het Mozaïek in Lelystad binnenloopt, hoef je je niet af te vragen aan welk thema momenteel wordt gewerkt. Bij de hoofdingang worden ouders en kinderen opgewacht door een astronaut op ware grootte en in elke unit is persoonlijk werk van de kinderen te bewonderen.

 

Leerkracht Suzanne Smeijer van unit 3 licht toe: 'Op Het Mozaïek werken we thematisch. Na het thema 'Vriendschap', dat de eerste periode aan de orde kwam, zijn we nu aan het leren rondom het thema 'Ruimte'. Leerlingen bedenken onderzoeksvragen, zij leren nieuwe woorden aan de hand van dit thema en maken complete zonnestelsels, gebruikmakend van schaalgrootte'. Lees meer!


18 oktober 2018
Integraal kindcentrum "Het Mozaïek" valt weer in de prijzen
Lelystad - Jesse uit groep 8 van integraal kindcentrum Het Mozaïek in Lelystad heeft een prijs gewonnen bij de verhalenwedstrijd van Scholengemeenschap Lelystad.

 

Vorig jaar wonnen leerlingen van Het Mozaïek het Pepernoten-rekentoernooi van Arcus en nu is er dus weer een prijs. Bij de prijsuitreiking ontving Jesse een boek. Lees meer!


03 september 2018
Integraal Kindcentrum "Het Mozaïek" krijgt één directeur
Lelystad - Stichting Christelijk Primair Onderwijs en GO! Kinderopvang hebben bij IKC het Mozaïek in de Kempenaar een bijzondere en unieke stap gezet in de samenwerking tussen onderwijs en opvang. Vanaf 1 september is Ingeborg Gels de nieuwe directeur van het héle IKC.

 

Tot voor kort hadden onderwijs en opvang bij IKC Het Mozaïek ieder zijn eigen leidinggevende. Stichting Christelijk Primair Onderwijs en GO! willen via intensieve samenwerking en een éénhoofdige leiding optimale ondersteuning bieden aan kinderen bij hun ontwikkeling. Lees meer!