Kids

Schooltijden

Lestijden

’s Morgens gaat de deur van de school om 08.20 uur open. De kinderen moeten om 8.30 in het klaslokaal aanwezig zijn. Ook wanneer uw kind ’s morgens gymles heeft, starten de lessen om 08.30 uur.

 

We werken met het vijf gelijke dagen model, de lestijden zijn van 8.30 tot 14.00 uur. Dat betekent dat alle kinderen op school samen eten met de juf in de groep. Daarna gaan de kinderen een kwartier buitenspelen en bij slecht weer binnen.

 

Te laat komen

Wilt u er zorg voor dragen dat uw kind op tijd in het klaslokaal aanwezig is? Het is voor de juf hinderlijk om de net begonnen les te moeten onderbreken, wanneer er iemand te laat komt. Ook voor uw kind is het onprettig om op deze wijze de groep binnen te komen.

 

Pauze

Tijdens de kleine pauze in de ochtend hebben alle kinderen de gelegenheid om iets te eten en te drinken. Wat fruit óf een boterhammetje óf een andere gezonde snack is naast het drinken dat u meegeeft echt voldoende. Voor de grote pauze kunt u een lunch aan uw kind meegeven. Wij vragen u om het fruit en de bekers te voorzien van de naam van u kind en dit mee te geven in een tas.

 

Extra informatie

Voor en na de lestijden is er de mogelijkheid tot buitenschoolse opvang.