Kids

Nieuws

Juf Miranda neemt afscheid

 

Juf Miranda was vanaf 2017 werkzaam op KC Het Mozaiek, eerst als leerkracht en daarna als intern begeleider. Ze gaat vanaf 1 januari op een school in Zeewolde werken. De kinderen en de leerkrachten hebben op een fijne manier afscheid van haar genomen. 

Inspectie bezoekt KC Het Mozaiek op 23 januari 2024

 

Kindcentrum Het Mozaiek heeft het predicaat 'zeer zwak'. Op 23 januari 2024 zal de schoolinspectie opnieuw Het Kindcentrum bezoeken. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan:

aanbod: nieuwe methode rekenen en wereldorientatie/burgerschap 

didactisch handelen: Doordacht Passend Lesmodel

zicht op ontwikkeling

kwaliteitscultuur: werken met kwaliteitskaarten en cyclisch werken; team dat leert van en met elkaar.