Kids

Welbevinden op het Mozaïek

Binnen KC Het Mozaïek is onze interne vertrouwenspersoon Martine Kok (aanwezig ma, woe t/m vrijdag). Juf Patricia is onze andere interne vertrouwenspersoon en anti- pestcoördinator. Zij is aanwezig op maandag t/m vrijdag.

Download

Welbevinden op KC Het Mozaïek
Het welbevinden van de kinderen op het Mozaïek vinden wij erg belangrijk. In de bijlage leest u op welke manieren wij hier aan werken.