Gym

Alle groepen krijgen op 'Het Mozaïek' twee keer per week een les bewegingsonderwijs, waarin een zo breed mogelijk - binnen veilige arrangementen – doel wordt nagestreefd: een positieve ontwikkeling van sociaalemotionele en motorische vaardigheden. Op "Het Mozaïek" worden deze lessen verzorgd door vakleerkracht Damian Zijlstra. Meester Damian maakt deel uit van de Vakgroep Bewegingsonderwijs Lelystad.

 

Gymrooster

De groepen hebben in het schooljaar 2023-2024 op maandag, woensdag en/ of vrijdag gym.