Kids

Unit 1

Welkom op het gedeelte van unit 1. De leerkracht zal hier regelmatig nieuws en foto's plaatsen. Zo kunt u toch af en toe eens een kijkje in de klas krijgen.

BERICHTEN

06 feb 2018 - Spel: politie en boef
Preview foto  

Elke morgen is het weer spannend of de boef is ontsnapt. 

De politie houdt een boef gevangen, maar soms ontsnapt hij en zorgen wij er samen

voor dat de politie de boef weer kan vangen. 

Misschien heeft u uw kind hierover wel eens horen vertellen?

 

Hoe kunnen de kinderen de boef vinden? Er wordt een omschrijving gegeven wat de boef vanaf dat punt kan zien. Bijv. hij ziet de kring niet, maar hij ziet wel het verfbord. Waar denk jij dat de boef zich verstopt. 

Vervolgens gaan de kinderen verwoorden waar zij denken dat de boef verstopt. Best lastig want ze moeten door de ogen van de boef gaan kijken! 

Als de boef dan is gevonden, moet de politie de boef ophalen. De vraag is dan hoe moet de politie lopen. De eerste paar keer zeiden de kinderen `juf, hij moet daarheen?`, als ik dan vroeg wat bedoelen jullie met daarheen, werd dit beantwoord met juuuuuf, je snapt dat toch wel. En om het nog duidelijker te maken wezen ze met de hand. De kinderen werden uitgedaagd om het te gaan verwoorden. U begrijpt al een hoop begrippen kwamen voorbij. 

 

Vandaag de volgende stap, teken de route die de politie moet lopen om bij de boef te komen, op papier. 

In kleine groepjes gingen ze enthousiast aan de slag. 

Zo vroegen leerlingen aan elkaar: `hoe zullen we dit gaan aanpakken?`, in weer een ander groepje werd druk overlegd wat de route dan zou worden. 

Bekijk de foto`s om te zien hoe betrokken ze waren bij deze activiteit. De resultaten waren geweldig! 


04 feb 2018 - Vignet sport en bewegen
Preview foto Dinsdag 30 januari stond in het teken van sport en bewegen.

Na het behalen van het vignet gezond eten, hebben wij nu ook het vignet sport en bewegen behaald. 

Super trots zijn wij hier op! 

En dat wilde we vieren samen met de kinderen. Dit hebben wij onder andere gedaan d.m.v. een stormbaan en een buiten gymles van meester Jasper.

 

 

Fotoalbum: vignet sport en bewegen


04 feb 2018 - Nationale voorleesdagen
Preview foto Op maandag 29 januari zijn wij op het Mozaiek, gestart met de nationale voorleesdagen.

`s Morgens kwam de stadsdichter iets vertellen over zijn werk en liet hij ook een aantal gedichten horen. 
Dit vonden wij heel interresant, `s morgens hadden wij het net gehad over het rijmen. 

 

`s Middags hadden een aantal kinderen van unit 4 een poppenkast voorstelling voor ons. 

Tijdens deze voorleesdagen lezen wij op verschillende manieren: bijv. achterste voren lezen op een stoel. 

 

Het boek wat deze periode centraal staat is sssst.....de tijger slaapt! 

Fotoalbum: nationale voorleesdagen


24 jan 2018 - Rekenopdracht; construeren
Preview foto  

Vandaag kregen de kinderen de opdracht om van 4 driehoeken weer een vierkant te gaan maken. 

Dit hebben we gedaan in groepjes van drie. 

Het was een uitdagende opdrachten, maar het is iedereen gelukt! 

Bekijk de foto`s. 

Fotoalbum: Rekenopdracht; construeren


10 dec 2017 - thema kerst
De periode tot en met de kerstvakantie, staat in het teken van kerst.

Wij werken in de klas naar de kerstviering toe en vertellen het kerstverhaal

Tijdens de werkles maken wij de mooiste werkjes en zijn wij bezig met het 

doel opruimen. Als wij dit doel behalen, gaan we naar het bos! 
Je begrijpt het wel, de kinderen werken hier hard voor.

 

Daarnaast oefenen wij de verschillende kerstliedjes voor de kerstviering.

 

Thuis kunt u ook weer oefenen! 
Hebt u bijv. samen met uw kind de boom versierd / opgetuigd. 

De ballen in de boom hangen hoog en laag in de boom. Wat zit er in de top van de boom?

Ook aan de zijkant zitten ballen. Grote en kleine ballen? 

Hoeveel ballen hangen er in de boom? Hoe gaan de lichtjes in de boom schijnen?

 

Op donderdag 21 december is de kerstviering met `s avonds een kerstdiner in de eigen unit.

Vrolijk kerstfeest iedereen! 

 


23 nov 2017 - thema sinterklaas
Sinterklaas is weer in het land. Wij spelen en werken over Sinterklaas.

Wij spelen het verhaal van Rikki helpt Sinterklaas na in de poppenkast.

In de huishoek verkleden wij ons als Sinterklaas en Zwarte Piet.

Gaan we de wortels voor Amerigo wegen en zijn wij druk met het bouwen 

van een mooie stoomboot. 

 

Op school, maar ook thuis kunt u het sinterklaasjournaal volgen. 

www.sinterklaasjournaal.ntr.nl

 

Kijkt u ook eens bij de filmpjes van onze methode onderbouwd Sinterklaas 

(klik op het woord Sinterklaas)

Of praat met elkaar over alle dingen die je ziet op de praatplaat en wat komt er bij?

 

Een leuk aftelliedje over 4 zwarte pieten 


06 sep 2017 - Je hoort er BIJ
Preview foto Jippie!!! De vakantie is voorbij en wij mogen weer naar school.
In de eerste paar dagen hebben wij het ook met elkaar gehad over de vakantie.
Iedereen wilde wel iets vertellen. Daarnaast hebben wij lekker met elkaar binnen en buiten

gespeeld.

 

In deze eerste schoolweken zijn wij bezig met het thema `je hoort er BIJ`.

Elke dag mag een kind het `dit ben ik koffertje` mee naar huis nemen.

Hier stopt hij/zij spulletjes in waar ze graag mee spelen, een foto van het gezin,

een lievelingsboek etc.

De volgende schooldag staat dit kind centraal en mag hij/zij over de spulletjes vertellen.

Zo leren wij elkaar goed kennen.

 

Op het raam bij onze unit hangen alle bijtjes. Elk kind is een bijtje. IEDEREEN HOORT ER BIJ!

Kom gerust eens bij ons binnen lopen om te kijken wat wij allemaal doen!